martes, 11 de outubro de 2022

" ESCRIBIR A BIBLIOTECA ESCOLAR"

 Este é o lema que a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publica  para as bibliotecas escolares de Galicia de cara a este curso 2022/2023.

lettering Belén L. Méndez

... A biblioteca escolar ofrece oportunidades e recursos para escribir e escribirnos:

- Escribir para saber, para aprender.
- Escribir para comunicar e comunicarnos.
- Escribir relatos, historias.
- Escribirnos, coñecernos a través da escrita: diarios, axendas, biografía...
- Escribir xuntos en relatos colectivos, encadeados, libros viaxeiros, wikis…
- Escrita creativa: microrrelatos, haikus, collages, caligrafía…
- Escribir para deixar pegada e preservar a memoria individual e colectiva.
- Escribir para incluír e visibilizar.
- Traducir.
- Reescribir, versionar e adaptar.
- Escribir no audiovisual: guións, escaletas.
- Escribir para estimular a creación.